[Tính Năng] Thần Tính Vệ Thần Mobile

 

Thân chào các Chiến Binh.

Với hệ thống thần tính, các Chiến Binh có thể tăng thêm thuộc tính cho nhân vật.

 

Hệ thống Thần Tính:

- Tại giao diện màn hình chọn → Thần Tính để vào giao diện.

- Thần tính HP:

♦ Sử dụng đạo cụ để tăng cấp để nâng thuộc tính. đủ bậc sẽ kích hoạt kĩ năng.

- Có thể sử dụng Mảnh thần tính HP Lớn - Vừa - Nhỏ để tăng cấp.

Mảnh thần tính HP Lớn - Vừa - Nhỏ thể nhận thông qua Thưởng sự kiện hoặc Hạn mua nạp.

- Thần tính Công:

♦ Sử dụng đạo cụ để tăng cấp để nâng thuộc tính. đủ bậc sẽ kích hoạt kĩ năng.

- Có thể sử dụng Mảnh thần tính Công Lớn - Vừa - Nhỏ để tăng cấp.

Mảnh thần tính Công Lớn - Vừa - Nhỏ thể nhận thông qua Thưởng sự kiện hoặc Hạn mua nạp.

- Thần tính Bạo:

♦ Sử dụng đạo cụ để tăng cấp để nâng thuộc tính. đủ bậc sẽ kích hoạt kĩ năng.

- Có thể sử dụng Mảnh thần tính Bạo Lớn - Vừa - Nhỏ để tăng cấp.

Mảnh thần tính Bạo Lớn - Vừa - Nhỏ thể nhận thông qua Hạn mua nạp.

- Thần tính Khát Máu:

♦ Sử dụng đạo cụ để tăng cấp để nâng thuộc tính. Hồi Máu khi công.

- Có thể sử dụng Binh phù Ares Lớn - Vừa - Nhỏ để tăng cấp.

Mảnh thần tính Bạo Lớn - Vừa - Nhỏ thể nhận thông qua Hạn mua nạp.

 

Chúc các Chiến Binh chơi game vui vẻ !

- Hera kính bút -

-------------------------------------------------------

Vệ Thần mobile - Bảo Vệ Đất Thánh- Khởi Nguyên Vĩnh Hằng.

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/vethan

Fanpage: https://www.facebook.com/gameVeThan/

Group: https://www.facebook.com/groups/1097259947272603/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

 

Game SG140