[Tính Năng] Hệ Thống Tinh Chú Vệ Thần Mobile

 

Thân chào các Chiến Binh.

Với hệ thống Tinh Chú, các Chiến Binh có thể tăng thêm kỹ năng độ sát thương cho nhân vật.

 

Hệ thống Tinh Chú:

- Tại giao diện màn hình chọn → Tinh Chú để vào giao diện.

- Hệ thống Tinh Chú được chia làm 2 phần: Tinh Chú và Lưu Tinh Chú.

 

1. Tinh Chú:

- Đánh bại quái PB Nguyên Tố sẽ tích lũy mở khóa ô sao và nhận Tinh Chú.

- Tinh Chú có chòm sao, phầm chất, cấp sao giống nhau có thể tạo thành bộ, thuộc tính kích hoạt bộ.

- Lõi Tinh Chú có thể nhận từ sự kiện, trang bị Lõi Tinh Chú khiến số lượng bộ phận bộ xem như + 1 để kích hoạt hiệu quả bộ.

- Trang bị 4 Tinh Chú và Lõi Tinh Chú cùng bộ sẽ kích hoạt hiệu quả bộ Lõi Sao.

- Tinh Chú có thể bị tách, cường hóa, Ảo Linh có thể tăng giới hạn cường hóa Tinh Chú.

- Trang bị Tinh Chú Cam trở lên có thể tăng điểm năng lượng, cứ 8 điểm năng lượng sẽ kích hoạt 1 Ấn sao, có Ấn Sao có thể kích hoạt Thuật Chiêm Tinh.

 

2. Lưu Tinh Chú:

- Có thể lưu Tinh Chú Cam trở lên trong túi.

- Tinh Chú đã lưu sẽ không thể lưu lại, nhưng có thể hủy lưu.

- Thuộc tính Tinh Chú lưu sẽ không có hiệu lực, nhưng có thể kích hoạt thuộc tính Lưu.

- Lưu cùng 1 bộ Tinh Chú có thể kích hoạt thêm thuộc tính lưu.

Chúc các Chiến Binh chơi game vui vẻ !

- Hera kính bút -

-------------------------------------------------------

Vệ Thần mobile - Bảo Vệ Đất Thánh- Khởi Nguyên Vĩnh Hằng.

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/vethan

Fanpage: https://www.facebook.com/gameVeThan/

Group: https://www.facebook.com/groups/1097259947272603/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

 

Game SG140