[Tính Năng] Hệ Thống Nữ Thần Trong Vệ Thần Mobile

 

Thân chào các Chiến Binh.

Với hệ thống Nữ Thần giúp các Chiến Binh có thể tăng thêm sức mạnh cho nhân vật.

 

Hệ thống Nữ Thần:

- Tại giao diện màn hình chọn → Nữ Thần để vào giao diện.

- Hoàn thành Nữ Thần Tìm Chủ mở dưỡng Nữ Thần.

- Có thể dùng Tinh Hoa Đêm để cường hóa.

Dùng Tinh Hoa Đêm để cường hóa Nữ Thần

- Tinh Hoa Đêm có thể nhân thông qua hoạt động Boss rơi.

- Nữ Thần cường hóa sẽ mở kỹ năng bị động. Tăng cấp để tăng hiệu quả KN bị động.

- Nữ Thần tăng bậc đột phá sẽ nhận ngoại hình biến thân mở kỹ năng bị động riêng.

- Kỹ năng bị động chỉ có tác dụng ở trạng thái biến thân. Bị động riêng cần ảo hóa ngoại hình mới có tác dụng.

- Nhận ngoại hình Nữ Thần, duy trì tăng cấp sao Nữ Thần, tăng thuộc tính.

- Nhận nguyên liệu dưỡng Nữ Thần từ tính năng Săn, sự kiện vận hành.

 

Hệ thống Nữ Thần

 

Chúc các Chiến Binh chơi game vui vẻ !

- Hera kính bút -

-------------------------------------------------------

Vệ Thần mobile - Bảo Vệ Đất Thánh- Khởi Nguyên Vĩnh Hằng.

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/vethan

Fanpage: https://www.facebook.com/gameVeThan/

Group: https://www.facebook.com/groups/1097259947272603/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

 

Game SG140