[Tính Năng] Cường Hóa Trang Bị Vệ Thần Mobile

 

Xin chào các Chiến Binh,

Cường Hóa Vũ Khí là tính năng hỗ trợ, cho phép người chơi cường hoá tăng sức mạnh, cấp độ cho vũ khí của mình. Cường hoá vũ khí còn giúp tăng lực chiến, tăng cơ hội chiến thắng cho người chơi.

 

I. Hệ thống Cường hóa trang bị:

- Tại giao diện màn hình chọn → Cường hóa để vào giao diện cường hóa

 

♦ Cường Hóa: Là hệ thống gia tăng cấp độ cho trang bị, vũ khí của nhân vật. Đồng thời gia tăng sức mạnh cũng như sức phòng thủ cho bản thân nhân vật.

♦ Nguyên Liệu Cường Hóa: Cường hóa chỉ tốn vàng.

- Có thể sử dụng tự cường hóa để nhanh chóng lên cấp cường hóa trang bị.

- Cường hóa có tỷ lệ thành công nhất định.

 

II. Hệ thống Khảm trang bị:

- Khảm Ngọc là tính năng giúp các Chiến Binh tăng thêm thuộc tính cho trang bị

♦ Khảm Ngọc: Là hệ thống khảm đá, đá công, đá hp vào trang bị, vũ khí giúp tăng thuộc tính và sức mạnh của vật phẩm cũng như bản thân nhân vật.

III. Hệ thống Bộ trang bị:

- Trang bị cam 1 sao trở lên có thể rèn bộ Sử Thi, Trang bị cam 2 sao trở lên có thể rèn bộ Truyền Thuyết.

- Mặc 2 món, 3 mòn và 5 món trang bị cùng bậc sẽ kích hoạt thuộc tính bộ.

- Ghép bộ Sử Thi cần Đá Bộ Tím Cấp Sử Thi, ghép bộ truyền thuyết cần Đá Bộ Cường Hóa Cam.

- Khi đổi trang bị, có thể tháo hoặc chuyển dời bộ trang bị đến trang bị mới mà không tổn thất.

 

IV. Hệ thống Tẩy trang bị:

- Thuộc tính Tẩy gồm phẩm chất Trắng, Lam, Cam, Đỏ, phẩm chất càng cao thuộc tính càng cao.

- Khi Tẩy, thuộc tính và điểm nhận ngẫu nhiên, thuộc tính khóa sẽ không thay đổi.

- Khi đổi trang bị, thuộc tính Tẩy được kế thừa hoàn toàn.

- Mỗi ngày có 3 lượt Tẩy miễn phí.

- Tiêu KC hoặc Đá Tẩy để có thuộc tính phẩm chất cao nhất.

- Đá Tẩy có thể nhận được thông qua hoạt động Hang Ma.

Đá Tẩy

 

V. Hệ thống Luyện Cánh:

- Tinh luyện cánh sẽ tăng thuộc tính và phẩm chất cánh.

- Có thể dùng Cánh Thiên Sứ để tinh luyện.

- Cánh Thiên Sứ có thể nhận thông qua hoạt động Boss rơi.

Cánh Thiên Sứ

 

VI. Hệ thống Luyện trang bị:

- Trang bị bậc 7 trở lên có thể tinh luyện, tăng buff thuộc tính thần tính và đá.

- Cấp tinh luyện đạt Lv4, Lv8, Lv12 sẽ không bị giảm cấp khi tinh luyện thất bại.

- Trang bị có thể tinh luyện tối đa đến Lv15.

- Khi đổi trang bị, thuộc tính tinh luyện sẽ không chuyển dời cho trang bị khác.

 

Chúc các Chiến Binh chơi game vui vẻ !

- Hera kính bút -

-------------------------------------------------------

Vệ Thần mobile - Bảo Vệ Đất Thánh- Khởi Nguyên Vĩnh Hằng.

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/vethan

Fanpage: https://www.facebook.com/gameVeThan/

Group: https://www.facebook.com/groups/1097259947272603/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140