[Hoạt Động] Miền Sa Đọa

 

Các Chiến Binh thân mến,

Tham gia hoạt động Đoạt Thần Vực sẽ giúp các chiến binh nhận được nhiều phần thưởng giá trị

 

♦ Quy tắc:

- Tại giao diện màn hình chọn → Ngày để vào giao diện hoạt động.

 

- Vượt ải chỉ định của PB Miền Sa Đọa sẽ nhận được nhận bộ phần thần hóa tương ứng, chi tiết xem tại Ngày - Miền Sa Đọa.

- Vượt Miền Sa Đọa nhận Nước Mắt Thần, dùng thần hóa trang bị, tăng thuộc tính cơ bản của trang bị.

- Vượt ải chỉ định của phụ bản Miền Sa Đọa sẽ mở giới hạn cho bộ phận tương ứng.

- Thần hóa đến bậc sau sẽ kích hoạt thuộc tính đặc biệt.

- Đổi trang bị, thuộc tính thần hóa sẽ kế thừa hoàn toàn.

 

- Miền Sa Đọa nằm ở vùng đất bị mất tích trong không gian hỗn loạn của hư không, cứ vượt 10 ải sẽ vào tầng kế tiếp.

- Mỗi ngày được khiêu chiến 2 lần vượt ải đánh giá S sẽ không mất lượt khi vào ải kế

- Vượt ải nhận được Exp và Nước Mắt Thần, dùng để thần hóa trang bị tăng thuộc tính.

Exp và Nước Mắt Thần

 

Chúc các Chiến Binh chơi game vui vẻ !

- Hera kính bút -

-------------------------------------------------------

Vệ Thần mobile - Bảo Vệ Đất Thánh- Khởi Nguyên Vĩnh Hằng.

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/vethan

Fanpage: https://www.facebook.com/gameVeThan/

Group: https://www.facebook.com/groups/1097259947272603/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140