Top +10 Pokemon Tiến Hóa Mega Mạnh Nhất Mọi Thời Đại

Tiến hoá Mega được coi là những diễn biến cực kỳ đáng sợ đối với Pokemon góp phần làm tăng tổng điểm stat một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, không phải Pokémon nào cũng có thể tiến hóa thành dạng này, với điều kiện Pokémon đó phải đạt cấp độ cuối cùng. Ví dụ, […]

Đọc Thêm